0 ks 0.00 €


POSTUP REKLAMÁCIE:

 

Pri uplatňovaní reklamácie dodržuj prosím nasledujúci postup: 

  1. Pošli e-mail na moju adresu info@nigritella.sk., kde uvedieš Tvoje meno a telefonický kontakt, na ktorom Ťa zastihnem, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady. 
  1. Do 3 pracovných dní Ti budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru. 
  1. Pošli tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt. 
  1. Adresa na doručenie reklamácie: Nigrittella s.r.o., Nová Rožňavská 12922/3, 831 04 Bratislava

 

 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti, alebo podnetu zo strany kupujúceho.